Sular Vadisi Camii
20 Eylül 2018
Ataşehir Restaurant
27 Eylül 2018
İNEGÖL HİZMET BİNASI

Proje arsasının kuzeydoğusunda bulunan "Saat Kulesi" Çanakkale Savaşı'nda şehit olmuş 500 İnegöl vatandaşının isimlerinin yazılı olduğuanıt niteliğinde bir imgedir. Tasarım konsepti geliştirilirken; bu anıtın simgesel özelliği de göz önünde bulundurularak Saat Kulesi’nin önündeki meydan merkez kabul edilmiş ve bu noktadan ışınsal bir sirkülasyon baz alınmıştır.

Kent halkının kendini güvende ve huzurlu hissedeceği bir merkez tasarlama düşüncesiyle yola çıkılan projede; yeşil alanlara zarar vermemek amacıyla korunması gereken ağaçlar belirlenmiş, Adnan Menderes Bulvarı ile Heykel Parkı'ndan yaklaşan yaya hareketinin kesilmeden arsa içinde hareket etmesini sağlayacak akslar ortaya konmuş ve binaların yerleşim yerlerine bu şekilde karar verilmiştir. Tasarımda yoğun ve insan ölçeğini ezici yüksekliktebinalardan kaçınılarak işlevsel, halkı davet eden ve 24 saat kullanımı sağlayacak düzenlemeler önerilmiştir.

Bu amaçla; binalar bölünerek insani ölçeğe getirilmiş, şeffaflaştırılarak dışa açılması sağlanmış, bina aralarında yaratılan ortak mekânlarla insanların arsa içindeki hareketine izin verilmiş ve hem içte hem de dışta yeşil alanlar oluşturulmuştur. Işınsal dağılım ve kütlesel bölünmelerin sağladığı akışkan yapı sayesinde, tüm arsanın kullanılması ve kentlinin keyifle dolaşacağı alanlar ortaya çıkarılması amaçlanmıştır.