Ceshme Plus Hotel
27 Eylül 2018
Balçova Plus Hotel
27 Eylül 2018
FETHİYE HOTEL

Muğla’da Fethiye’nin Belceğiz Mevkii’nde 658 ada ve 2 ile 6 numaralı parsellerde, toplam alanı 19.974,72 m2 olan arazide, imar planında maksimum inşaat alanı 4.000 m2 olan bir orman içi otel projesi tasarlanmıştır.

Projeye başlanırken alınan ilk kıstaslar otel binasının nitelikli olması, çevreye uyumlu olması ve otel misafirlerine kaliteli ve yüksek standartta hizmet sunulabilmesidir.

Proje alanı denizden yaklaşık 1.500 m. kuş uçuşu mesafede ve yaklaşık 350 m. yüksekliktedir.

En alt kotu ile en üst kotu arasında 30 m. fark bulunan kayalık arazinin eğimi yaklaşık %16’dır.